Region Östergötland

Allergi: Adrenalinpenna, riktlinjer för förskrivning. (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Allergi: Adrenalinpenna, riktlinjer för förskrivning. (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2017-11-06
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2019-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen, docent H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Lennart Nilsson, docent Allergicentrum Linköping
Godkänd av:
Carin Widén överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-114
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Reviderat 2010-04-13
Reviderat 2012-05-04
Reviderat 2013-05-15
Reviderat 2014-02-10
Reviderat 2018-11-05