Region Östergötland

Allergi: Astma hos barn och ungdomar

Dokumentnamn:
Allergi: Astma hos barn och ungdomar
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andingsorganens sjukdomar, allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2019-04-24
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen, docent H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm, t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-04-24