Region Östergötland

Allergi: Atopy Patch Test (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Allergi: Atopy Patch Test (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2018-11-05
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen, docent H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping; Lennart Nilsson, docent Allergicentrum Linköping; Henric Merkel , ST-läkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Carin Widén överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-123
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2006-01-19
Reviderat 2010-08-02
Reviderat 2014-02-06
Reviderat 2018-11-05