Region Östergötland

Barn-KK: Riskbedömning på BB

Dokumentnamn:
Barn-KK: Riskbedömning på BB
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2016-06-07
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomsklinikerna och Kvinnoklinikerna
Giltig t o m:
2020-04-01
Framtagen av:
Carin Widén överläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping, Ninnie Borendal Wodlin verksamhetschef Kvinnkliniken Linköping, Tobias Ekenlie verksamhetschef Barnkliniken Norrköping, Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2016-55
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Riskbedömning av barn på BB
 

Vid överrapportering från förlossningen ska BB-barnmorska göra en riskbedömning av barnet enligt nedanstående checklista. Bedömningen ska dokumenteras i Obstetrix under sökordet Barn Riskbedömning, ”Ingen risk enligt checklista” eller ”Risk enligt checklista: (t ex SGA)……”.  Riskbedömning ska sedan upprepas varje arbetspass av ansvarig barnmorska.
Checklistan ska aktualiseras vid barnläkarronden, varefter barnläkare dokumenterar genomgången i FV2 enligt samma mall som ovan.

 • Riskfaktor infektion (vattenavgång >18 timmar, GBS hos mor, inf hos mor)
 • Apgar <7 vid 5 min, navelartär pH <7,05 
 • Prematur (< 37+0) 
 • SGA/LGA, fv <2500g
 • Diabetes hos mor under graviditeten (kost/insulin)
 • Mamma stått på behandling med labetalol (Trandate)
 • Låg/hög temp (<36,5 eller >38)
 • Tidig ikterus (dygn 1) och/eller mors blodgrupp 0/Rh neg
 • Barn med blåsljud
 • Inte sugit med rätt tag (om mor planerar att amma)
 • Viktnedgång >10%
 • Ttrött, avvikande beteende: ___________________________
 • Känt missbruk hos mor
 • Mediciner hos mor som kan påverka barnet (t ex SSRI, antiepileptika)
 • Intrauterint misstänkt sjukdom/avvikelse hos barnet: __________________
 • Tidigare barn som avlidit/varit svårt sjukt i nyföddhetsperioden