Region Östergötland

Akut pediatrik: Dehydrering (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Akut pediatrik: Dehydrering (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Akut Pediatrik
Giltig fr o m:
2018-11-08
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm, t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping, Helena Åberg överläkare, Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm, t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping, Linköping-Motala; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-09-26
Reviderat 2009-04-14
Reviderat 2011-04-21
Reviderat 2011-11-23
Reviderat 2014-03-01
Reviderat 2015-03-01
Reviderat 2019-01-31
Reviderat 2019-03-07
Reviderat 2019-11-08