Region Östergötland

Diabetes: Diabetes mellitus - behandling med Lantus® (insulin glargine) /Levemir®(insulin determir) (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes mellitus - behandling med Lantus® (insulin glargine) /Levemir®(insulin determir) (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2013-07-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala
Giltig t o m:
2017-10-01
Framtagen av:
Ulf Samuelsson bitr verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala,
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping, Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala
Diarienummer:
BKC-2010-157
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Diabetes mellitus - behandling med Lantus® (insulin glargine) /Levemir®(insulin determir)


Lantus® är en långverkande insulinanalog där man med rekombinant genteknik har ändrat 3 aminosyror i humant insulin. Lantus® har en jämn duration över 24 timmar utan tydlig koncentrationspuckel och ger en mindre dag till dag variation än Insulatard®. Lantus® har större affinitet än insulin till IgF1 receptorn och i djurförsök större mitogen effekt. (Detta skulle teoretiskt kunna innebära en ökad risk för retinopati eller tumörutveckling men har säkert inte kunnat konfirmeras i kliniska studier. Det saknas ännu långtidsuppföljning.
Levemir® är ytterligare en ny långverkande insulinanalog, där man också bytt ut aminosyror, men på en annan plats. Den har också en jämn duration upp till 24 timmar och möjligen ännu mindre dag till dag variation än Lantus®. Kinetiken är dock dosberoende och lägre doser kan ge kortare duration. Den har inte större affinitet till IgF1receptorn än insulin. Levemir® anses ge mindre viktuppgång än NPHinsuliner.
Förutom avsaknad av långtidsuppföljning är en annan nackdel med båda preparaten att de är dubbelt så dyra som NPH insulin.
Vid insättande av dessa nya analoger måste nackdelarna vägas mot de vinster som skulle kunna uppnås hos den enskilde patienten, framför allt i form av mindre svängande blodsocker och färre nattliga hypoglykemier.

Indikation för byte av NPH insulin till långverkande insulinanalog:
1. Nattliga hypoglykemier
2. Oförklarligt svängande blodsocker
3. Höga morgonblodsocker, där höjning av NPH insulin leder till nattliga hypoglykemier.
OBS! Enbart dålig metabol kontroll med högt HbA1c sällan indikation. Oftast finns andra orsaker till detta, som måste åtgärdas på annat sätt.
Dosering: Levemir® ges initialt i samma dos som NPH, sannolikt bäst på kvällen. Kan behöva ges i 2-dos.Lantus® ges också i samma dos en gång per dygn, morgon(frukost) eller kväll(middag), vilket som är mest praktiskt för patienten.

 

 

Revisionshistorik:
Reviderat 2007-03-15
Reviderat 2009-04-01

Reviderat 2011-03-01
Reviderat 2013-07-01