Region Östergötland

Diabetes: Diabetes mellitus – behandling med insulinpump (Barnkliniken)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes mellitus – behandling med insulinpump (Barnkliniken)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2013-07-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2017-10-01
Framtagen av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-156
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Diabetes mellitus – behandling med insulinpump

Indikationer: Högt Hba1c->70mmol/ml
Svängande blodsocker
Högt blodsocker nattetid eller på morgonen
Insulininjektionerna upplevs som mycket smärtsamma
Ofta glömda insulindoser
God metabol kontroll, men täta hypoglykemier
Svåra hypoglykemier nattetid
Ovanstående problem har inte gått att lösa tillfredsställande med flerdosregim av insulin
 
Rel. indikationer:      Oregelbunden livsstil
Önskar pröva pump, för att förbättra livskvalitet.
 
Kontraindikationer:  Svåra  ätstörningar
Psykiatriska störningar
 
Rel. kontraindikation:

Svår psykosocial problematik
Oförmåga av patienten eller familjen att följa behandlingsplaner och överenskommelser(=dålig compliance).
Oförmåga att regelbundet kontrollera blodprov och/eller urinprov      
God metabol kontroll och blodsockerbalans med sedvanliga insulininjektioner
 

Inledning av pumpterapi: Behandlingen startas vanligen som dagvård vid 3 tillfällen. Information om pumpteknik, åtgärder vid pumpstopp, hypoglykemier, högt blodsocker, ketonemi och infektioner. Utprövning av lämplig insulindos. Ett avtal för pumpbehandling upprättas mellan diabetesteam och patient för att öka förståelsen för vikten av självkontroller vid behandlingen.

Insulinpumpar: De diabetesteamet valt att förskriva

Pumpinsulin: Novorapid/Humalog

Uppföljning: Initialt återbesök hos sjuksköterska och läkare 1 gång per månad. När situationen är stabil återbesök var 3:e månad.

Avbrytande av insulinpumpbehandling: Upprepade ketoacidoser
Oförändrad dålig metabol kontroll
Dålig compliance       (behandlingsplaner,hemprovtagning)
 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-03-15
Reviderat 2011-03-01
Reviderat 2013-07-01