Region Östergötland

Diabetes: Diabetes mellitus –Glukossensor (Barnkliniken)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes mellitus –Glukossensor (Barnkliniken)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2013-11-20
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2017-10-01
Framtagen av:
Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-152
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Diabetes mellitus –Glukossensor

 

Kontinuerlig glukosmätning i subcutan vävnad under 3 - 5 dygn är ett bra hjälpmedel för att kunna justera insulindoser och uppnå en optimal metabol kontroll. Den avspeglar trender i blodsockerkurvans utseende, men mäter inte exakt blodsockret i varje ögonblick. För att få ut mesta och bästa resultat av mätmetoden krävs patientens och familjens engagerade medverkan. Man måste ta 2 – 4 blodsocker per dygn(beroende på metod) för att kalibrera kurvorna. För att värdera resultaten bör man också föra noggrann dagbok angående insulindoser, fysisk aktivitet och kost.

Indikationer:

Högt Hba1c > 8,0 % utan säker förklaring
Oförklarligt stigande Hba1c
Tendens till svåra hypoglykemier
Misstanke om nattliga hypoglykemier
För undervisning om hemjustering
Förbättra motivation till självkontroller
Patienter, som inte tar några prover alls
 

Själva monitorn kostar ca 20.000 kronor och bör därför behandlas med största aktsamhet. Den får inte utsättas för väta. Kontaktsporter bör undvikas under mätdygnen.

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-03-15
Reviderat 2011-03-01
Reviderat 2013-11-20