Region Östergötland

Akut pediatrik: Huggormsbett (Barnkliniken)

Dokumentnamn:
Akut pediatrik: Huggormsbett (Barnkliniken)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Akut Pediatrik
Giltig fr o m:
2019-08-20
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm verksamhetschef, H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(V01-Y98) Yttre orsaker till sjukdom och död
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2011-03-24
Reviderat 2014-03-01
Reviderat 2016-07-03
Reviderat 2018-05-16
Reviderat 2019-08-20