Region Östergötland

Endokrina: Hyperthyreos, handläggning (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Endokrina: Hyperthyreos, handläggning (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar (thyr)
Giltig fr o m:
2018-07-31
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen, överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-179
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

HYPERTHYREOS, handläggning

Kongenital hyperthyreos 
http://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2015/02/VP_2016-hypertyreos-hos-barn.pdf

Thyroetoxikos 
http://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2015/02/VP_2016-hypertyreos-hos-barn.pdf 
 
Hyperthyreos

 
Symtomatologi:
 
Oro, rastlöshet, sömnsvårigheter, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, försämrade skolprestationer, huvudvärk, svettningar, diarré, viktstagnation/- nedgång.
 
I status noteras tachycardi (blåsljud), ökat pulstryck, förhöjd kroppstemperatur, struma, tremor, asymmetriska ögonspringor, stirrande blick (lid retraction pga ökad sympatikotonus) eller i sällsynta fall exoftalmus, ökande längdtillväxt och accelererad skelettmognad.
 
Vid thyreotoxisk kris som kan utlösas av stark eller fysisk ansträngning: kraftig temperatur- och pulsstegring, ökad motorisk oro, medvetandegrumling.

Orsaker:

 • Autoimmun thyreoidit Graves sjd med thyreoideareceptorstimulerande antikroppar
 • Hashimoto med toxisk fas "Hashi-toxicos"
 • Toxisk nodös struma
 • Subakut thyreoidit (virusinfektion)
 • TSH-producerande tumör
 • Thyreoideahormonresistens/selektiv hypofysär resistens (muterad receptor)

Diagnostik:

 • S-TSH kraftigt sänkt <0,02, S-fritt T3, S-fritt T4 förhöjda (S-TSH är i princip omätbart och om det inte är det bör man söka en TSH-producerande tumör eller selektiv hypofysär thyreoideahormonresistens som bakomliggande orsak).
 • TRAK-positiva i 95 % vid Graves sjukdom
 • Tillväxtkurva - viktstagnation, ofta längdacceleration
 • Skelettåldersbestämning - accelererad
 • Ultraljud, finnålsbiopsi och scintigrafi endast indicerad vid adenommisstanke
 • Ögonkonsult

Behandling:
 
Bör skötas av barnendokrinansvarig vid respektive barnklinik

 • Propanolol (Inderal) vid besvärande tachycardi eller toxisk kris.
 • Thiamazol (Thacapzol)- initialt 0,5 mg/kg/dag uppdelat på 2 doser (Obs! risk för granulocytopeni, leverpåverkan o ledbesvär. Biverkningar kommer oftast under de första månadernas behandling. I övr. betr biverkningar se FASS och Läkemedelsboken (Apoteket)

Alternativ 1

Levaxin 0,05 – 0,15 mg/dag (0,1 mg/m2 kroppsyta/dag) som tillägg när T4 sjunkit ned under nedre normalgränsen och TSH börjat stiga (vilket brukar ske efter 4-8 veckor.)

Alternativ 2

Minskande dos av Thyreostatika. Monitorera T4 och titrera ner Thacapzol dosen tills T4 ligger inom normal området. Detta kräver prover 1 gång per vecka.

Thyreostatika-behandling således i c:a 2 år. Därefter görs ett utsättningsförsök av Thacapzol helt. Hög recidivrisk och vid recidiv upprepas behandlingen enl ovan eller också utförs en subtotal thyreoidektomi (en majoritet av patienter med thyreotoxikos behöver förr eller senare opereras), i vissa fall övervägs radiojodbehandling (kontakta barnendokrinolig Malmö)

Obs! TRAK- antikroppar bör följas under behandlingen och bör vara nere på 0-nivå innan thyreostatika- behandlingen utsättes.

 

Efter ev operation:
 
Skall levaxin genast sättas in för att undvika ögonkomplikationer. 

 

Tidigare hyperthyreos och graviditet:
 
Kvinnor som tidigare behandlats för hyperthyreos kan trots att de ter sig friska och euthyreoida gå med förhöjda TRAK-nivåer som passerar placenta och kan ge fetal och neonatal hyperthyreos. Således viktigt att fråga efter hyperthyreos hos gravida kvinnor och kontrollera TRAK-nivåer och vid behov behandla modern och det nyfödda barnet. 

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-04-18
Reviderat 2012-01-03
Reviderat 2018-07-31