Region Östergötland

Barn-KK: Gulsot hos nyfödda

Dokumentnamn:
Barn-KK: Gulsot hos nyfödda
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gulsot hos nyfödda, Barn/KK
Giltig fr o m:
2019-09-19
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare vid barn- och ungdomsklinikerna och kvinnoklinkerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Carin Widén överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- ungdomssjukhus Linköping
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2015-12-07
Reviderat 2018-02-19
Reviderat 2019-09-19