Region Östergötland

Anestesi: Smärtpärm (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Anestesi: Smärtpärm (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Anestesi,smärtlindring
Giltig fr o m:
2011-12-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2015-10-01
Framtagen av:
Karin Berg, sjuksköterska anestesi- och operationscentrum Linköping; Ulf Samuelsson, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala
Godkänd av:
Ulf Samuelsson överläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala; Tobias Ekenlie, Verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-234
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Reviderat 2011-01-27
Reviderat 2011-12-01