Region Östergötland

Endokrina: Struma - pubertetsstruma (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)

Dokumentnamn:
Endokrina: Struma - pubertetsstruma (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar (thyr)
Giltig fr o m:
2018-08-06
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchén, överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Per Lewander, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-239
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

PUBERTETSSTRUMA - riktlinjer

Bakgrund

Definition: Diffus euthyreoid struma under adolescensen (kolloidstruma), mest flickor.
Vanligt med hereditet för struma (under tonåren och under graviditet).

Diagnostik:

s-TSH, s-frittT3, s-frittT4 är normala.

Ultraljus thyreoidea, främst under tonåren.

Ev även provtagning med thyreoidea antikroppar.

Kan vara en mild form av autoimmun thyreoidit vilket då kan stödjas av förekomst av TPO-antikroppar.

Behandling:

Följ s-frittT4, s-TSH var ca 2ggr per år. Enstaka fall av kolloidstruma kan vara incipient thyreotoxikos.

Går ofta i regress utan behandling men om den är kosmetiskt störande kan man överväga Levaxin-behandling över pubertetsåren, Levaxin-behandling ger ofta minskad struma och förhindrar utveckling till nodös struma.

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-04-18
Reviderat 2012-01-10
Reviderat 2015-04-08
Reviderat 2018-08-06