Region Östergötland

Endokrina: Struma, Thyroideanodulus - knölstruma (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)

Dokumentnamn:
Endokrina: Struma, Thyroideanodulus - knölstruma (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar (thyr)
Giltig fr o m:
2018-08-06
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchén, överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Per Lewander, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-241
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

THYROIDEA NODULUS-KNÖLSTRUMA

 

Bakgrund
Vanligare hos flickor än pojkar (3-5:1)
Palperar man en knöl i thyreoidea hos ett barn skall den anses vara malign tills motsatsen är bevisad. Maligna sköldkörteltumörer är sällsynta före 10 års ålder, men under puberteten dock ökad förekomst.

Diagnostik:

  • Klinisk undersökning inkl lymfkörtelstationer.
  • s-TSH, s-fritt T4 (s-frittT3), anti-TPO, TRAK, s-thyreoglobulin
  • Ultraljud thyreoidea
  • Konsultation barnendokrinolog - ställningstagande till finnålsbiopsi
  • Konsultation barnonkolog och endokrinkirurg mid misstanke om tumör
  • (Scintigrafi)
    OBS !  En scintigrafiskt ”kall nodulus ” bör i princip alltid undersökas med finnålsbiopsi för att utesluta tumör , se dock ovan först diskussion med barnonkolog och endokrinkirurg.

Finnålsbiopsi kan differentiera mellan malign tumör, kolloidstruma, cysta, hemorrhagi,  fokal thyreoidit, toxisk noduli.
Betänk även möjligheten för MEN ( multipel endokrin neoplasi)
Prognosen för thyreoideacancer hos barn anses god även om det vid diagnostillfället finns lymfkörtelmetastaser på halsen.

OBS! Thyroideakonferenser hålles varannan vecka på US med endokrinkirurg och vuxen-
endokrinolog där det finns möjligheter att diskutera fall med knölstruma liksom ev. operation
av thyreotoxicos. Remiss ställs till endokrin-kirurg mottagning.

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-04-18
Reviderat 2012-01-10
Reviderat 2015-04-08
Reviderat 2018-08-06