Region Östergötland

Endokrina: Tillväxtstörningar hos barn (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)

Dokumentnamn:
Endokrina: Tillväxtstörningar hos barn (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar (tillväxt)
Giltig fr o m:
2018-11-05
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen docent, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping, Peter Bang Professor H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping Per Lewander överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Godkänd av:
Carin Widén överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-180
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-11
Reviderat 2018-11-05