Region Östergötland

Allergi: Astma Bronchiale, vårdprocessprogram för behandling hos barn. (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)

Dokumentnamn:
Allergi: Astma Bronchiale, vårdprocessprogram för behandling hos barn. (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar, allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2018-11-05
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Godkänd av:
Carin Widén överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-28
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2012-01-10
Reviderat 2015-06-01
Reviderat 2018-11-05