Region Östergötland

Endokrina: hCG-belastning (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)

Dokumentnamn:
Endokrina: hCG-belastning (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar (belastningar)
Giltig fr o m:
2018-07-31
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchén, överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-173
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

hCG-belastning

 

Bakgrund: Humant chorion gonadotropin (hCG) bildas i moderkakan. Dess främsta uppgift under graviditeten är att underhålla gulkroppen i ovariet och säkerställa fortsatt progesteron produktion för upprätthållandet av graviditet. Redan vid 4 veckors graviditet binder hormonet till den fetala gonadens LH/hCG receptorer och stimulerar syntes av testosteron och därmed könsdifferentiering hos pojkfostret. Under de följande veckorna kommer den fetala hypofysen att ta över denna utveckling genom att bilda LH och FSH. Dessa båda hormoner stiger sakta under den fetala perioden och når sitt maximum ungefär vid 20-graviditets veckan för att sedan minska fram till partus.

LH/hCG stimulerar receptorer hos Leydig cellerna i testikelvävnad och leder till produktion av testosteron. Ungefär 3% av nyfödda pojkar har en testikelretention vid födelsen. Inom de närmaste 6 månader kommer de flesta att vandra ner. Ca 0,9 % har en kvarstående testikelretention senare i livet. En liten del av dessa barn har en bilateral retention där testiklarna ej går att palpera och ytterligare en liten del har intra-abdominella eller ektopiska testiklar. Det är viktigt att kartlägga huruvida testiklar finns eller ej för den fortsatta kirurgiska bedömningen.

Indikation: Bilateral retentio testis där testiklar ej går palpera.

Genomförande: Det finns olika protokoll beroende främst på ålder. Vi rekommenderar i första hand en kort provokation. Vid oklarheter kan man upprepa en lång provokation (exempelvis om testiklar hittas av kirurg men en kort provokation har tidigare utfallit negativ om man vill utröna kvarvarande testikelns funktion).
 

A. Kort provokation:  1 000 IU hCG intramuskulärt x 1 dagligen i 3 dagar.
  testosteron dag 0 och 3.
 
Tag testosteron på morgonen första dagen (observera dag 0) innan hCG sprutan. En dos hCG ges intramuskulärt på morgonen dag 1 och 2. Nytt testosteron tas 24 timmar senare (morgonen dag 3).
 
B. Lång provokation: 1 000 IU hCG intramuskulärt 2 dagar i veckan i 6 veckor.
  testosteron dag 0 och 24 timmar efter sista injektionen.
 

 Tag testosteron på morgonen första dagen (observera dag 0) innan hCG sprutan. En dos hCG ges intramuskulärt på morgonen måndag och torsdag varje vecka. Nytt testosteron tas fredagen vecka 6 på morgonen (24 timmar efter sista injektionen).

Tolkning: Ökning av plasma testosteron > 2,0 nmol/l (2,0 – 8,3 nmol/l).

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2008-07-11
Reviderat 2012-01-10
Reviderat 2015-04-08
Reviderat 2018-07-31