Region Östergötland

Diabetes: Diabetes mellitus – telefonrådgivning (Barnkliniken)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes mellitus – telefonrådgivning (Barnkliniken)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2016-04-11
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-04-01
Framtagen av:
Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef, Barn- och ungdomssjukhuset Linköping, Annette Nilsson sjuksköterska Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping-Motala, Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-154
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Diabetes mellitus – telefonrådgivning (skall ges av personal (ssk/läkare) med erfarenhet av barndiabetes, tex avd BOND)

 

Mål för blodsockernivå: före måltid 4-6,5 mmol/L
efter måltid<8 mmol/L
 

Feber och infektion
Äter och dricker barnet?
Kissar barnet?
Vad ligger blodsockret på?
Om blodsockret > 10 mmol/L vid upprepade mätningar kontrollera ketoner i urinen/blodet?

Vid feber och infektion åtgår det mer energi samtidigt som stressen i kroppen minskar insulinkänsligheten. Insulindoserna skall därför ökas om blodsockret stiger. Ofta behövs nedanstående dosökningar.

 • Om blodsockret > 10 mmol/L vid upprepade mätningar överväg korrektionsdos med måltidsinsulin enligt ”100-regeln” (se nedan) dock högst 1E per 10 kg kroppsvikt tills blodsockret är < 10 vid upprepade mätningar.
 • Måltidsinsulinet höjs med 25 % men kan behöva höjas mer. Basinsulinet kan behöva höjas med 25-50 %.
 • Om patienten har pump kan hela basalen i pumpen ökas temporärt med ex 25 %

Mät blodsocker kontinuerligt, dvs minst varannan timme (varje timme om blodsockret är > 10 mmol/L.) Mät även ketoner i blodet. Om blodketonerna är förhöjda: Följ tabell för åtgärd av högt blodsocker och höga ketoner (se nedan). Urinketonmätning i blod eller urin.

Maginfluensa

Äter och dricker barnet?
Kissar barnet?
Vad ligger blodsockret på?
Om blodsockret > 10 mmol/L vid upprepade mätningar: Har barnet ketoner i urinen/blodet?


Fråga om barnet har diarré. (Vid ketoacidos har oftast barnet inte diarré, utan är endast illamående och kräks ev.) Tänk dock på att maginfluensa kan övergå till ketoacidos.

 • Ge barnet rikligt med vätska. Låt barnet dricka vanliga söta drycker, ex saft eller coca-cola. Vid upprepade kräkningar eller uttalade diarréer gärna vätskeersättning, som snabbt tas upp av kroppen. Om barnet kräks konstant kan man försöka pensla honung på tungan eller lösa upp druvsocker i vatten och ta lite i taget. Behåll basinsulindosen.
 • Minska ev. måltidsinsulinet med 10-20 %. Ge ev. extradoser måltidsinsulin mellan måltiderna. Det är viktigt att inte hoppa över insulindoserna, då ketoacidos lätt kan utvecklas.
 • Om inte detta håller blodsockret > 4 mmol/L bör man söka akuten.

Mät blodsocker kontinuerligt, dvs minst varannan timme (varje timme om blodsockret är > 10 mmol/L.) Mät även ketoner i blodet. Om blodketonerna är förhöjda: Följ tabell för åtgärd av högt blodsocker och höga ketoner (se nedan).

 

Ketoner?

 • Har barnet en infektion, maginfluensa eller ketoacidos?
 • Ge enbart råd om att ta blodketoner om barnet har upprepade blodsocker > 10 mmol/L. Ketonbildning vid svält, tex. under sjukdom/magsjuka, är normalt och i den situationen är blodsocker i regel alltid < 10 mmol/L.
 • Om ketoner finns i blodet och blodsockret > 10 mmol/L vid upprepade mätningar, följ tabellen nedan.
 • Om barnet har symtom på ketoacidos (ex trött, slö, illamående/kräkningar) ska han eller hon omedelbart komma till barnkliniken, om inte blodketoner vid upprepade mätningar är <3, blodsockret är i sjunkande genom adekvata åtgärder och det bedöms att en förälder har kunskap och kontroll på läget.
 • Om barnet har pump ska extra insulindos ges med penna och sedan ska infusionssetet bytas.

Blodketoner Tolkning  Åtgärd
<0,6 mmol/L  Normalt -
0,6 – 1,4 mmol/L  Lätt förhöjt Ät något med kolhydrater i
B-glukos 10-20:Ta extra insulin enligt ”100-regeln”.
B-glukos > 20: Ta extra insulin 0,1E/kg
1,5 – 3,0 mmol/L Måttligt förhöjt Ät något med kolhydrater i
Ta extra insulin 0,1 E/kg varje timme så länge blodsockret > 10 mmol/L och ketoner > 0,6 mmol/L.
>3,0 mmol/L Kraftigt förhöjt!
Stor risk ketoacidos!!
Akut till sjukhus! Ge insulin enligt ovan tills barnet är omhändertaget på sjukhus.
Vätska och insulin i v.

Vid ketonuri eller förhöjda B-ketoner kontrollera alltid B-glukos. Extra insulin ges bara om B-glukos > 10 mmol/L.

Nytt B-glukos och B-ketoner kontrolleras efter 1 – 2 timmar. Om ej sjunkande tas ny kontakt med barnkliniken.

Ambulans?

       I nedanstående situationer:

 • Vid insulinchock (= svår känning = svår hypoglykemi) och barnet är medvetslöst/krampar: lägg barnet på sidan och ge om möjligt inj. Glukagon. Ring ambulans.
 • Vid keto-acidos och svårt påverkat allmäntillstånd

Vad ska man göra om fel insulindos eller fel insulinsort är given?

 • Om måltidsinsulin ges istället för basinsulin, ät då mat och följ blodsockret en gång i timmen de närmaste fyra timmarna. Ge även halva dosen basinsulin direkt.
 • Om basinsulin ges istället för måltidsinsulin, lägg då till en halv dos måltidsinsulin och minska ev. till halva dosen vid nästa måltid. Följ blodsockret var annan timme i 6-8 timmar. Om felet görs vid frukost eller lunch, ge vanliga kvällsdosen. Om felet görs vid middag eller senare, ge kompletterande mängd basinsulin på kvällen.


Lågt blodsocker/insulinkänning? Vid följande blodsockervärden tas druvsocker, 1-2 tabletter per 20 kg kroppsvikt

 • Om blodsockret är under 4 mmol/L och symtom på insulin känning
 • Om blodsockret är under 3,5 mmol/L utan symtom på insulinkänning.

Kontrollera alltid om blodsocker efter 30 min och åtgärda/upprepa mätning vid fortsatt hypoglykemi

Lågt blodsocker på natten?

 • Om barnet har en känning nattetid, mät blodsockret och behandla som en känning med druvsocker.
 • Sover barnet lugnt utan känning, behandla ej om blodsockret ligger över 3,5 mmol/l.


Högt blodsocker?

Ett blodsocker på 20-25 mmol/L är inte akut farligt. Fråga hur högt barnet brukar stiga. Har blodsockret legat högt vid flera provtagningar:

 • Kontrollera ketoner i blodet och åtgärda enligt ovan.
 • Rekommendera att blodsockerprofiler tas och att teamet sedan kontaktas.
 • Överväg extra insulindos enligt 100-regeln.

100-regeln: 

Räknas ut enligt följande: 100/totala dygnsdosen. Siffran som då fås är blodsockersänkning av 1 E insulin. Exempel: totaldos 50 E/dygn – 100/50 =2. Det innebär att 1 E insulin sänker blodsockret med 2 mmol. Max. dos är 1 E insulin per 10 kg.

 

Pumpbehandling

 • Vid enstaka högt blodsocker, ge korrigering enligt 100-regeln, eller det pumpen föreslår. Tänk på maximal korrigeringsdos.
 • Vid högt blodsocker som inte gått ner med en korrigeringsdos, kontrollera blodketoner, ge korrigering med penna och byt infusionsset.
 • Vid tekniska problem med pumpen, ring pumpsupport dygnet runt
  • Rubin Medical: 044-330 220
  • Accu-Chek kundsupport: 020-410042
  • Medtronic: 08-568 585 00

CGM-behandling

Mätvärdet i CGM:en kan skilja sig från blodsockervärdet i fingret då CGM:en mäter sockerhalten i fettvävnaden. Det innebär at värdet i CGM:en visar hur blodsockret var för ca 15 min sedan.

 • Pracetamol är kontraindicerat med Dexcom G4. Ibuprofen går bra att ta istället
 • Fungerar inte CGM-mätningen och det är jourtid tas istället blodsocker i fingertoppen.
 • Vid tekniska problem med CGM-mätaren, kontakta i första hand företaget.
  Nordic Infucare: 08-601 24 40
  Medtronic: 08-568 585 00

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-03-15
Reviderat 2010-10-20
Reviderat 2011-03-01
Reviderat 2013-07-01
Reviderat 2013-12-03
Reviderat 2016-04-11