Region Östergötland

Andningsorganen: Spirometri (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Spirometri (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2017-10-03
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2019-10-01
Framtagen av:
Elisabeth Andersson, sjuksköterska Barn- och ungdomsmed kliniken i Norrköping
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-238
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Spirometri

  

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-09-21
Reviderat 2010-09-10
Reviderat 2013-01-21
Rviderat 2018-10-03