Region Östergötland

Akut pediatrik: Samspel på akuten vid kritiskt sjukt barn

Dokumentnamn:
Akut pediatrik: Samspel på akuten vid kritiskt sjukt barn
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Giltig fr o m:
2019-03-18
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping och akutkliniken Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Karin Lundberg specialistläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping, Camilla Gästgivars sjuksköterska akutkliniken Linköping
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn