Region Östergötland

Akut pediatrik: Vätska till barn på akuten

Dokumentnamn:
Akut pediatrik: Vätska till barn på akuten
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Akut pediatrik
Giltig fr o m:
2019-11-08
Utfärdande enhet:
Lokalt H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Målgrupp:
Medarbetare på Lokalt H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-04-25
Reviderat 2019-11-08