Region Östergötland

Allergi: Misstänkt komjölksproteinallergi (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)

Dokumentnamn:
Allergi: Misstänkt komjölksproteinallergi (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Allergi, nutrition
Giltig fr o m:
2018-04-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
PeterWide överläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2017-04-18