Region Östergötland

Allmän pediatrik, övrigt: Barn med öron-näsa-halsrelaterade åkommor – inläggning på Barnsjukhuset

Dokumentnamn:
Allmän pediatrik, övrigt: Barn med öron-näsa-halsrelaterade åkommor – inläggning på Barnsjukhuset
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
allmänpediatrik, övrigt
Giltig fr o m:
2020-04-26
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm, t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm, t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(H60-H95) Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-04-26