Region Östergötland

Barnkirurgi: Analatresi (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Analatresi (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-229
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Analatresi


 

Innebär avsaknad av normal analöppning. Diagnosen delas in i hög, medelhög och låg analatresi. Detta beror på hur stor del av analöppning och tarm som saknas. Låg analatresi är det som opereras här på US.
Patienten utreds med röntgen.
Patienterna har ofta en fistel som mynnar i perineum, ofta fram mot vagina eller scrotum. Ser ofta ut som vid analectopi.
Analatresi upptäcks vanligen på BB.
Om fisteln är vid kan operationen göras elektivt, då tarmtömning ändå fungerar. Om fisteln är trång krävs akut kirurgi.

Preoperativa förberedelser
Inskrivning dagen innan op.
Narkosbedömning
Träffar operatören kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Descutandusch x 2
PVK  
Klyx ges dagen innan eller operationsdagens morgon.

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 4
Patienten har antibiotikaprofylax ett-tre dygn, oftast i form av Flagyl.
Patienten har en sutur-rad som löper vid perineum och runt analöppningen. Viktigt att observera hur detta område ser ut. Om svullet och glipar sök läkare.
Viktigt att byta blöja ofta. Bäst för patienten är att ligga på underlägg.
Patienten får Movicol, som löses i en bestämd mängd vatten, tills patienten har skött magen. Om patienten skött magen kan vederbörande gå hem. Om problem uppstår vid tarmtömning blir patienten kvar till nästa avföring.
Efter tarmtömning tvättas patienten under rinnande vatten och luft- eller klapptorkas. Efter 10 dagar kan patienten torkas på vanligt vis.
Patienten ska ej sitta på en vecka. Ok med bilbarnstol. Pga sittförbud. kan barnet gå till dagis först efter ca en vecka
Har ofta problem med förstoppning postoperativt. Ofta behövs ett samarbete med PNUT.

Återbesök
Tre veckor postop. för sondering.
Om det är stramt vid sondering vid återbesöket fortsätter sonderingen av föräldrarna hemma eller på sjukhuset.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01