Region Östergötland

Barnkirurgi: Analectopi (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Analectopi (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-228
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Analectopi

 

Innebär att analöppningen är felplacerad och sitter längre fram än normalt. Patienterna lider ofta av förstoppning.
Hur gammal patienten är vid operationen varierar; mellan sex månader upp till 18 år.

Operation
Operationen syftar till att flytta analöppningen till en bra anatomisk plats och att underlätta tarmtömning.

Preoperativa förberedelser
Inskrivning dagen innan op.
Narkosbedömning
Träffar operatören kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Descutandusch x 2
PVK
Klyx ska ges dagen innan eller operationsdagens morgon. Viktigt att ge klyxet långt in i tarmen. Använd tappningskateter nr 14, 16 eller 18 för att få in klyxet.

Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordination. Viktigt att ej ge suppar.
Ev. krävs extra smärtlindring vid första avföringen, t ex. Morfin.

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 4.
Patienten har antibiotikaprofylax ett-tre dygn, oftast i form av Flagyl.
Patienten har en sutur-rad som löper vid perineum och runt analöppningen. Viktigt att observera hur detta område ser ut. Om svullet och glipar sök läkare.
Viktigt att byta blöja ofta. Kan med fördel ligga på underlägg för att lufta stjärten.
Patienten får Movicol, som löses i en bestämd mängd vtn, tills patienten har skött magen. Om patienten skött magen kan vederbörande gå hem. Om extra smärtlindring krävs vid tarmtömning blir patienten kvar till nästa avföring.
Efter tarmtömning tvättas patienten under rinnande vatten och luft- eller klapptorkas. Efter 10 dagar kan patienten torkas på vanligt vis.
Patienten ska ej sitta på en vecka. Ok med bilbarnstol. Pga sittförbud kan barnet gå till dagis först efter ca en vecka .

Förväntad vårdtid
Cirka 1 vecka

Återbesök
Tre veckor postop. för sondering.  
Om det är stramt vid sondering vid återbesöket fortsätter sonderingen antingen hemma av föräldrarna eller på sjukhuset.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01