Region Östergötland

Barnkirurgi: Appendikostomi (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Appendikostomi (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-231
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

APPENDIKOSTOMI


Appendix lyfts ut genom bukväggen och öppnas Syftet med kirurgin är att underlätta tarmsköljningen då en en kateter kan stoppas ner i denna stomi.

Indikation
Patienter som är beroende av att kunna ge sig själva lavemang, ex pga MMC. Detta görs i regel vid 14-18 års ålder, när patienten inte längre vill ha föräldrarnas hjälp för att utföra tarmsköljningen.

Preoperativa förberedelser:
Inskrivning dagen före op.
Narkos-bedömning
Duscutandusch x 2
BAS-test och blodgruppering tas

Postoperativ omvårdnad
Patienten får en foley-kateter, vanligen nr12, i appendix per-operativt. Katetern ska vara proppad!
Paracetamol i fulldos enligt vikt. OxyNorm ges vid behov, efter läkarordination.
Fri mobilisering.
Daglig temp x 4
1 dygn postoperativt påbörjas tillförsel av NaCl via katetern i appendikostomin. Volymer ges enligt ordination. Normal slutmängd är 500-2000ml som ges under 20-45 min. Detta brukar räcka för att uppnå tillfredsställande tarmtömning.
Foleykatetern sitter kvar vid hemgång.

Förväntad vårdtid
Cirka 1 v

Uppföljning
3 veckor postoperativt till vårdavdelningen. Samordning med PNUT. Då dras foleykatetern och patienten instrueras hur han/hon själv ska genomföra den fortsatta kateteriseringen. Katetern stoppas cirka 7-8 cm in i stomin. Ny steril kateter används vid varje kateteriseringstillfälle. Patienten ska kateterisera sig minst 1ggr/dag. Hemgång när egen-kateterisering fungerar vanligen samma dag.
Täta återbesök under de första 6 månaderna för att säkerställa att allt fungerar. ÅB efter en månad, när KAD i appendikostomin är borttagen.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01