Region Östergötland

Allmänpediatrk: Ätsvårigheter under spädbarnsperioden

Dokumentnamn:
Allmänpediatrk: Ätsvårigheter under spädbarnsperioden
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Allmänpediatrik, övrigt
Giltig fr o m:
2019-04-24
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen överläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm t.f. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
BKC-2017-106
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-04-24