Region Östergötland

Barnkirurgi: Barn med särskilda medicinska behov, process inför operation och vård på Barnkirurgiska avd., BUS.

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Barn med särskilda medicinska behov, process inför operation och vård på Barnkirurgiska avd., BUS.
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn med särskilda medicinska behov, Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2018-03-01
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Göran Nylander, docent, överläkare Hand-och plastikkirurgiska kliniken och MLA Barnkirurgiska avd H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm.t.f.verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
BKC-2017-78
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2018-03-01
Reviderat 2019-04-03