Region Östergötland

Barnkirurgi: Pre och postoperativt vätskebehov till barn på Barnkirurgisk avdelning

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Pre och postoperativt vätskebehov till barn på Barnkirurgisk avdelning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2019-04-25
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus LinköpingLinköping, Göran Nylander överläkare MLA barnkirurgen Linköping
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm t.f. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-04-25