Region Östergötland

Andningsorganen: Bronkiolit hos spädbarn (H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Bronkiolit hos spädbarn (H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum
Sökord:
Giltig fr o m:
2018-09-05
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Bronkiolit hos spädbarn

(H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping)

Revisionshistorik: