Region Östergötland

Barnkirurgi: Bukobservation (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Bukobservation (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-232
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bukobservation

Eventuella diagnoser vid bukobs. kan vara:

  • Invagination
  • Meckel´s divertikel
  • Ileus
  • Appendicit

Vid ankomst till avdelning

Temp x 4 

Ta prover enligt ordination från ansvarig kirurg. Tänk på att proverna ska vara markerade med AKUT. Kontrollera att urinprov är taget på akuten.

Patienten svälter tills diagnos verifierats eller annat ordineras. Vid svält ska patienten emlas och dropp ska ordineras av ansvarig kirurg.

Ge inte smärtlindring utan ordination från ansvarig kirurg.

Mät dropp och urinmängder

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01