Region Östergötland

Diabetes: Diabetes mellitus - omhändertagande vid debuten (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes mellitus - omhändertagande vid debuten (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2013-06-20
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala
Giltig t o m:
2017-04-01
Framtagen av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping-Motala
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Linköping/Motala
Diarienummer:
BKC-2011-53
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.


Diabetes mellitus- Omhändertagande vid debuten

Vid ankomsten (mott/avd)

Provtagning: Kapillärt blodglukos, kapillärt syrabas, urinlab, vikt, längd.
 
Sätt EMLA-salva och därefter intravenös nål (helst 2 stycken, en för insulin/vätska och en för provtagning). Om barnet är påverkat behövs infart snabbt och EMLA är då inte aktuellt 
 
Insulinterapi Enligt läkarordination. Första 2-3 dygnen ges intravenöst insulin efter speciellt PM, där också riktlinjer för insulindosering finns. Insulin ges med pump. Spola igenom slangsystemet och spruta ut de första 20 ml så att all plast mättas med insulin. Ev intravenös vätska ges med infusionsaggregat i samma infart.
Vid övergång till subcutan behandling ska det intravenösa insulindroppet fortsätta 1 - 2 tim sedan första subcutana insulininjektionen getts och justeras som vanligt efter aktuellt blodsocker, men höjs inte till måltidsdos. Direktverkande insulin (NovoRapid, Humalog) ges direkt före måltid. Snabbinsulin (Actrapid) ges 20-30 minuter före måltid. Äldre basinsulin (Insulatard, Humulin NPH) Levemir, Lantus) ges i låret vid den tid barnet normalt går och lägger sig eller när det passar enligt familjens rutiner. Nya Basinsuliner (Levemir och Lantus) ges med fördel till middagen. 
 
Provtagning Enligt läkarordination + speciellt PM ”Provtagning nyinsjuknande diabetes mellitus”.
Blodsocker följs initialt varje till varannan timma. När man övergår till subcutana insulininjektioner tas blodsockerprofil. Prov tas strax före maten om direktverkande insulin används, 30 minuter innan om snabbinsulin används. 1-2  timmar efter måltid nytt prov sedan vid sänggåendet och 02.00. Denna provtagning är aktuell under hela vårdtiden.
Urinprov (glukos/ketoner ) tas initialt på varje urinportion tills urinen är ketonfri. Därefter tas urinsticka 1 - 3 gånger dagligen.
Vid övergång till subcutan behandling tas urinprov 1-2 ggr dagligen och morgonvärdet skrivs också in i patientens dagbok, låt patient eller förälder göra det. Lär även familjen att fylla i blodsockervärden och blodsockerkurvan i dagboken.
  
Forskningsprover är frivilliga och barn och föräldrar skall informeras om detta både av läkare före och av sjuksköterska i samband med själva provtagningen eller kort tid därefter. Blankett ”Informerat samtycke” skall fyllas i av föräldrarna
  
Mat Försök så tidigt som möjligt att få en regelbunden måltidsordning, som om möjligt bör anpassas till familjens tidigare vanor. I samarbete med dietist tar barnsköterska under första dygnen upp kostanamnes och dietisten ger måltidsförslag 
 
Kontakt-
person
Viktigt att utse så tidigt som möjligt 2 kontaktpersoner (sköterska och barnsköterska), som lämpligen är i tjänst de första dagarna efter inkomsten. 
Ansvarig läkare och diabetessköterska utses.
 
Information Första dagarnas samtal skall framförallt vara stödjande, svara på frågor från familjen samt information om avdelningen. Efter några dagar övergår man till mer regelrätta informationssamtal via diabetesteamet. Om möjligt inte mer än 2 samtal per dag Som hjälp finns broschyrer och informationsmaterial i en pärm, som varje barn får. Checklista finns som hjälp så att inget glöms bort. Båda (alla) föräldrarna och syskon bör delta i samtalen.
   
Permissioner Så snart som möjligt sedan intravenösa droppet tagits bort och blodsockerkontrollen är stabil. Familjen bör då veta vad känning är och hur man hanterar denna. Börja gärna med kortare permissioner mellan måltiderna. Tidpunkt och längd av permissionerna för övrigt enl individuellt avvägande (barnets ålder, hemort, föräldraoro mm).
 
Vårdtidens längd Cirka 7-10 dagar på slutenvårdsavdelning (individuellt). Fortsatt uppföljning sker därefter i öppen vård med ett första besök på diabetesmottagningen efter ca 2 veckor
Revisionshistorik:

Reviderat 2007-03-15
Reviderat 2009-03-02
Reviderat 2012-03-01
Reviderat 2013-06-20