Region Östergötland

Akut pediatrik: Dött barn kommer in till akutmottagningen LiM, eller avlider där

Dokumentnamn:
Akut pediatrik: Dött barn kommer in till akutmottagningen LiM, eller avlider där
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Akut Pediatrik
Giltig fr o m:
2019-03-06
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Motala och Akutkliniken i Motala
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Malin Jedenfalk, specialistläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2012-09-28
Reviderat 2019-03-06