Region Östergötland

Gastroenterit hos barn

Dokumentnamn:
Gastroenterit hos barn
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Infektionssjukdomar
Giltig fr o m:
2019-02-19
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2021-04-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm t.f. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn