Region Östergötland

Barnkirurgi: Gastrostomi - Witzel Fistel (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Gastrostomi - Witzel Fistel (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping/Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset LinköpingGöran Nylander verksamhetschef, Hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-227
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

GASTROSTOMI- Witzel Fistel
 

Att via operation lägga in en slang i ventrikeln.
Gastrostomi är ett samlingsnamn för alla konstgjorda förbindelser mellan hud och magsäck såsom PEG, knapp och Witzel Fistel.

Indikation
Sätts på patienter som av ett eller annat skäl ej kan nutriera sig per os och i samband med annan kirurgi.

Preoperativa förberedelser:
Inskrivning dagen före op.
Narkos-bedömning
Descutandusch x 2

Postoperativ omvårdnad
Pga det operativa ingreppet har patienten en paralys. Nutrition via gastrostomin ska därför påbörjas försiktigt, tidigast 6 h postoperativt.
Ett visst läckage vid stomins ingångsställe är normalt.
Gastrostomin ska roteras ¼ varv dagligen. Torka rent runt stomin med vatten alternativt NaCl och låt detta lufttorka. En 5x5cm kompress med ”slits” kan med fördel sitta runt stomin vid ingångsstället.
Irritation runt gastrostomin är vanligt. Detta besvär kan minskas genom att efter tvätt smörja med fuktavvisande salva, ex Urabase. Detta kan göras redan op-dagen.
Fri mobilisering. Snabb mobilisering är positivt med tanke på tarmparalysen.
Patienten får ej bada de första 10 dagarna, men att duscha går bra.
Daglig temp x 4

Smärtlindring
Smärtlindring med paracetamol i fulldos enligt vikt.

Förväntad vårdtid
Beroende på vilket kirurgisk ingrepp som föranlett gastrostomin.

Vid utskrivning:
Återbesök beroende på det kirurgisk ingreppet.
Många av de barn som får en gastrostomi är sedan tidigare kopplade till barn-LAH eller liknande. Om gastrostomin ska bytas till knapp så görs detta i hemmet utan några särskilda förberedelser. Vid PEG byts denna på sjukhuset (på barnsmärtenheten) efter 10 v. Om inte dietist redan är inkopplad på patienten så kan det finnas skäl att ordna detta innan utskrivning.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01