Region Östergötland

Andningsorganen: Syrgasbehandling i hemmet (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Syrgasbehandling i hemmet (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2018-09-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Kerstin Lindén sjuksköterska H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
BKC-2011-93
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2010-03-11
Reviderat 2011-01-21
Reviderat 2013-01-24
Reviderat 2014-01-22
Reviderat 2018-05-28
Reviderat 2018-09-18