Region Östergötland

Barnkirurgi: Hydronefros (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Hydronefros (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-234
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Hydronefros

Diagnosen innebär stort njurbäcken. Upptäcks via infektionsanamnes, intrauterint eller vid ultraljud/CT av buken av annan orsak.

Operation
Operationen syftar till att avlägsna avflödeshindret.
Patienten har ett högt flanksnitt.

Preoperativa förberedelser
Inskrivning dagen innan op.
Narkosbedömning
Träffar operatören kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Descutandusch x 2
PVK
Blodgruppering, BAS-test, blodstatus, natrium och kalium ska tas.
PCA-pump ska skickas med.
Urinodling

Smärtlindring
Patienten kan ha kontinuerlig morfininfusion via PCA-pump eller EDA i ca. tre dygn. Patienten har även Paracetamol enligt generell ordination.

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 4

Fri mobilisering. Får ej bada på en vecka. Dusch går bra. Ska ej gå på gympa på fyra veckor.

Katetrar:
Patienten kan ha tre stycken katetrar/drän; en dubbel J-stent eller infantfeedingkateter = pyelostomikateter som ligger i njurbäckenet/uretären och ett drän som ligger utanför njuren = extrarenalt drän. Patienten har även uretrakateter.  Det ska spolas med 5-10 ml NaCl i pyelostomikatetrarna minst en gång per arbetspass.
Katetrarna/dränen avläses kl. 05-05.
Infantfeedingkatetern och det extra renala dränet sitter fast med icke resorberbar sutur.
Infantfeedingkatetern dras först och detta ca 36-48 timmar postop. Den dubbla J-stenten dras efter 6v.
Det extrarenala dränet dras när volymerna avtar. Dränet dras 3cm/dag tills det är ute. Drändragningen påbörjas vanligen dagen efter att infantfeedingkatetern avlägsnats.
Det är ok med dusch men ej bad 1:a veckan. Ska ej idrotta på 4v.
       
Förväntad vårdtid
Ca en vecka.

Återbesök
En månad postop.
En till fyra månader efter första återbesöket görs en MAG 3 skint och/eller urografi.
Om det är trångt i anastomosen så vidgar man denna med ballong via cystoskop och kan sätta en dubbel j-stent mellan njurbäcken och urinblåsa.
Även återbesök sex månader postop.


OBS! Patienten får en snedhet i flanken på den opererade sidan pga delning av muskulaturen. Detta är normalt och försvinner senast 6mån postop

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01