Region Östergötland

Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt, Bentransplantation till käkbenet (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt, Bentransplantation till käkbenet (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2015-03-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Avni Abdiu, docent hand- och plastikkirurgen Linköping
Godkänd av:
Ulf.Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
BKC-2015-29
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Läpp-Käk-Gomspalt (LKG)
Bentransplantation till käkbenet
 

Indikation
Käkspalta där spaltan måste fyllas ut med benvävnad så att käken blir stabil och framtida tandreglering kan fullföljas. Operationen görs vanligen vid 9-11 års ålder.

Inläggning
Barnet läggs in dagen före operationen. En förälder erbjuds plats i patientrummet.

Speciella preoperativa förberedelser
Dagen före operationen görs ibland preoperativ konsultation hos öronläkare.

Operation
Operationen utförs i narkos och tar drygt två timmar vid enkelsidig spalt och runt fyra timmar vid dubbelsidig spalt. Den innebär att man sluter spaltan i käken och även stänger den fistelgång/restspalt som vanligtvis finns upp till näshålan. I samband med operationen fylls käkspaltan med benvävnad som tas inifrån höftbenet, via ett oftast 3 cm långt snitt på höftbenskammen. Ibland behövs så pass mycket benvävnad att man får ta ben från båda höfterna. I samband med operationen läggs långverkande lokalbedövning vid bentagstället, så att de postoperativa smärtorna skall bli så ringa som möjligt. Alla suturer är resorberbara, varför inga stygn behöver tas efteråt.
Preoperativt ges antibiotikum som infektionsprofylax, vanligtvis Bensylpenicillin doserat enligt patientens vikt.

Operationsdagen
Bensylpenicillin iv x 3, enligt vikt. Första dosen sätts således preoperativt på operationssalen.
Efter operationen får barnet dricka flytande vätska och det är viktigt att barnet efter intagande av icke-klara vätskor sköljer munnen med vatten.

Dag 1-4
Fortsatt antibiotikabehandling i totalt 7 dagar, varför recept på antibiotikum måste skrivas. Flytande vätska. Barnet skall mobiliseras. Man får borsta tänderna i underkäken men inte i överkäken (de första 10 dagarna). Munnen sköljes dagligen med Corsodyllösning eller Klorhexidin dental. Munsköljmedlet används under 10 dagar.

Dag 4
Kan börja med purékost. Denna kost fram till återbesöket på Käkkliniken 10-14 dagar postoperativt.


Vårdtid      
2 dagar

Mottagningsbesök
Till Käkkliniken 10-14 dagar efter operationen (återbesökstiden får patientens föräldrar oftast veta innan operationsdagen, via Käkkliniken). Operationsområdet och även såret på höften kontrolleras.

Efterförlopp
Det är lämpligt att barnet är hemma från skolan en vecka efter operationen. Det är dock ingenting som hindrar skolgång tidigare. Barnet kan utföra viss fysisk aktivitet, bör dock inte vara med i gymnastik under 3 veckors tid.