Region Östergötland

Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt. Gomplastik (Barn- och ungdomssjukhuset LInköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt. Gomplastik (Barn- och ungdomssjukhuset LInköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2015-03-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomsssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Avni Abdiu, docent Hand- och plastikkirurgen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
BKC-2015-30
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Läpp-Käk-Gomspalt (LKG)
Gomplastik
 

Indikation
Spalta i gommen, antingen isolerad eller som del av samtidig spalt i läpp och/eller käke.
Operationen görs oftast vid 15 månaders ålder. Om spalten är ovanligt bred kan operationen ibland göras senare, upptill 24 månaders ålder, eller i två seanser. Vid två-seansförfarande görs den första operationen vid 6-12 månaders ålder (slutning av mjuka gommen) och den andra operationen vid 24 månaders ålder (slutning av hårda gommen) Operationstidpunkterna kan således variera beroende på hur spalten ser ut.

Inläggning
Barnet läggs in dagen innan operationen. En förälder erbjuds plats i patientrummet.

Speciella preoperativa förberedelser
Dagen före operationen görs konsultation hos öronläkare och logoped.

Operation
Operationen utförs i narkos och tar 120-150 minuter. Efter att barnet sövts kommer en tandläkare och tar ett överkäksavtryck. Därefter görs operationen som innebär att man lossar muskulaturen i gommen och syr ihop denna i medellinjen, samt att man sedan syr ihop slemhinnan i medellinjen. Vid spalta enbart i mjuka gommen görs oftast en slutning utan att hårda gommen behöver röras. Preoperativt ges antibiotikum som infektionsprofylax, vanligtvis Bensylpenicillin doserat enligt patientens vikt.

Operationsdagen
Efter operationen får barnet genast lov att dricka vanlig vätska. Det är viktigt att man efteråt sköljer munnen med vatten.
OBS! Barnet får ej använda tröstnapp eller nappflaska de första 14 dagarna efter operationen.

Dag 1-3
Barnet får fortsätta att dricka vanliga vätskor men ej äta fast föda. Barnet bör postoperativt inte ha möjlighet att stoppa fingrar eller föremål i munnen.

Dag 4-14
Barnet får äta purékost.
 
Vårdtid
2 dagar.

Efterförlopp  
Efter fyra dagar kan patienten börja äta passerad mat och efter
2 veckor är det så pass läkt i gommen att man kan övergå till mer normal, fastare föda.
Först två veckor efter operationen är det tillåtet med tröstnapp och/eller nappflaska.
 
Mottagningsbesök
Återbesök till operatören samt till foniater och logoped, 3 mån efter operationen.