Region Östergötland

Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt. Primär läpplastik - näsplastik (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt. Primär läpplastik - näsplastik (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2015-03-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Avni Abdiu, docent Hand- och plastikkirurgen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
BKC-2015-31
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Läpp-Käk-Gomspalt (LKG)

Primär läpplastik-näsplastik
 

Indikation
Partiell eller total spalta i läppen. Operationen görs oftast när barnet är 3-4 månader gammalt och barnet skall då även väga minst 5 kg. Vid en dubbelsidig läppspalt opereras barnet lite senare, vid 4-5 månaders ålder.

Inläggning
Barnet läggs in dagen före operationen. En förälder erbjuds plats i patientrummet.

Speciella preoperativa förberedelser
Dagen före operationen görs konsultation hos öronläkare.
(Har barnet enbart en isolerad läppspalta görs dock ingen öronkonsultation.)

Operation
Operationen utförs i narkos, operationstiden är 90 - 120 min. Efter att barnet sövts kommer en tandläkare och tar ett överkäksavtryck. Därefter sluts läppspaltan varpå man vid behov utför en näsplastik. Vid en samtidig nässkorrektion sätts ibland även suturer genom näsvingen, även dessa suturer trillar bort av sig själva.
Extratunn Duoderm anbringas tvärs över läppärret, från kind till kind.
Normalt sett ges inget antibiotikum i samband med en läppoperation.

Operationsdagen
Efter operationen bör armarna vara fixerade på ett sådant sätt att barnet inte kan föra upp handen till munnen. Barnet kan ammas eller använda mjuka flasknappar.

Dag 1-2
Extratunn Duodermplattan/”tejpen” som sattes på vid operationen får sitta tills det blir orent under den, oftast 5-7 dagar. Därefter byts Duodermplattan vid behov, vanligen efter 1-3 dagar.

Vårdtid     
1 dag
 
Efterförlopp   
Om barnet ammas kan det göra detta direkt efter operationen. Om barnet äter på flaska används mjuka flasknappar den första tiden efter operationen. Hårda flasknappar och tröstnappar rekommenderas ej förrän c:a 10-14 dagar efter operationen. Barnet bör ej ha möjlighet att föra in handen eller fingrarna i munnen de första två veckorna efter operationen.
Innan barnet skrivs ut ges instruktioner till föräldrarna hur läppen ska tejpas fortsättningsvis- dvs 6 månaders tejpning med extratunn Duoderm, som bytes vid behov.
Stygnen som sätts vid operationen är samtliga resorberbara, de trillar således bort av sig själva.

Sjukskrivning
En av föräldrarna har rätt till ersättning för vård av sjukt barn, om komplikationsfritt förlopp så en veckas tillfällig föräldrapenning.

Mottagningsbesök
Till operatören en-två månader efter operationen.