Region Östergötland

Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt. Svalglambå (Palatopharyngeal lambåplastik) (Barn- och ungdomsssjukhuset Linköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Läpp-käk-gomspalt. Svalglambå (Palatopharyngeal lambåplastik) (Barn- och ungdomsssjukhuset Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2019-04-25
Utfärdande enhet:
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Avni Abdiu, docent hand- och plastikkirurgen Linköping
Godkänd av:
Catrin Furuhjelm t.f.. verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-04-25