Region Östergötland

Barnkirurgi: Leverskador (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Leverskador (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-236
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Leverskador
 

Leverskada diagnostiseras med ultraljud eller CT.
 
Patienten har strikt sängläge i 5 dagar eller, om det är lättare skada, kortare tid. Ansvarig kirurg ordinerar vad som är lämpligt.
Huvudändan på sängen får höjas ca 30 grader. Patienten ska helst ligga på rygg eller på höger sida.
Patienten får börja mobiliseras efter ca fem dygn och detta ska endast göras på ordination av ansvarig kirurg.
Om patienten har ordinerat sängläge och det är ett postpubertalt barn ska Fragmin/innohep ges i trombosprofylaktiskt syfte.

Patienten ska ha två stycken grova PVK. Sätt grovast möjliga PVK efter patientens förutsättningar. Grova PVK ska finnas i två dygn. Sedan kan den ena avvecklas.

Vid ankomst till avdelningen ska akut blodstatus och leverstatus tas, BAS-test samt blodgruppering. Därefter ska blodstatus och leverstatus följas i minst tre dygn. Proverna ska alltid tas akut så att de finns till morgonronden.
Om bilirubinvärdet är förhöjt kan detta vara tecken på en gallskada och att galla läcker ut i fri bukhåla.

VAS (eller annan smärtskattningsskala), BT och puls ska följas minst en gång per pass.
Om patienten får mer ont så ska dessa parametrar följas mer frekvent.
Om patienten får tilltagande smärta och blodstatus eller leverstatus förändras ska ett nytt ultraljud göras.

Patientens lever ska EJ palperas av icke van personal!

Patienten ska svälta efter ankomst till avdelningen. Patienten svälter vanligtvis ca ett till tre dygn efter ankomst till avdelningen. Patienten ska ha dropp under denna tid.
Flytkost eller annan kost ordineras av ansvarig kirurg.
Om patienten är illamående ska antiemetika ges för att minska påfrestningen på levern som uppstår vid kräkning.

Daglig temp x 4.

Patienten ska sköta magen var tredje dag. Om inte, ska klyx ges.
Om patienten har tarmparalys ska D-sond sättas.

Innan hemgång ska faeces Hb tas. Det räcker med ett prov.
 
Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordination. Annan smärtlindring ges efter ordination av ansvarig kirurg.
NSAID preparat är kontraindicerat vid leverskada.

Posthospital vård
Två till tre veckor efter hemkomst ska ett nytt faeces Hb tas. Provtagningsmaterial för detta skickas med hem vid utskrivning, och undersökningen registreras i Ros.
Läkningstiden efter en leverskada är ca fyra till sex veckor. Patienten ska därför inte vara med på gympa eller liknande på dessa veckor.

Förväntad vårdtid
1-2 dygn efter avslutat sängläge.

Återbesök
Efter ca en till tre månader. I samband med återbesöket görs ett nytt ultraljud av levern. Om man hittar en levercysta efter skadan kan denna dräneras eller opereras

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01