Region Östergötland

Barnkirurgi: Ljumskbråck (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Ljumskbråck (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-238
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Ljumskbråck
 

Barnbråck är en medfödd missbildning till skillnad från vuxenbråck som är ett förvärvat tillstånd. Om barnet är under ett år eller har komplicerade sjukdomar görs operationen i slutenvården. Övriga barn opereras polikliniskt.

Operation
Operationssnittet lägges i ljumsken.

Preoperativa förberdelser
Inskrivning dagen innan op.
Narkosbedömning
Träffar operatören kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Descutancrub dusch x 2
PVK 

Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordination.

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 4
Fri mobilisering.  Patienten har tunn duoderm och resorberbara suturer över opsåret. Om ej resorberbara suturer, ska dessa tas 10 dagar postop hos DSK/skolssk.
Ska ej bada på en vecka. Kan gå till dagis direkt.

Förväntad vårdtid
Går hem operationsdagen om patienten kan kissa, äta och mår bra.

Återbesök
Inget återbesök.
Vid icke akuta problem hänvisas familjen till kirurgmottagningen. Om akuta problem, såsom feber vätskande sår osv., hänvisas familjen till respektive orts akutmottagning.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01