Region Östergötland

Barnkirurgi: Mitroffanof (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Mitroffanof (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-239
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Mitroffanof
 

Denna operation görs på patienter som har problem med att utföra ren intermittent kateterisering =RIK pga olika orsaker. En orsak kan till exempel vara att patienten har svårt att komma åt att tappa sig själv.

Operation
Operationen innebär att blindtarmsbihanget (appendix) lösgörs och sys in i urinblåsetoppen för att sedan mynna ut i naveln. Därmed har en väg från naveln in i urinblåsan skapats och patienten kan lättare komma åt och tappa sig själv.
Patienten har ett lågt buksnitt.
Ibland kan man sluta uretra efter denna operation om patienten har problem med urinläckage.
Denna slutning görs minst sex månader efter mitroffanof operationen.
Patienterna är oftast i de övre tonåren vid operationen. (12-18 år)

Preoperativa förberedelser
Inskrivning dagen innan operation.
Narkosbedömning
Träffar operatören kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Descutandusch x 2
PVK
Blodgruppering och BAS-test ska tas.
Urinodling ska tas preop.

Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordination. Patienten kan även behöva OxyNorm eller Morfin om patienten har sensibilitet. Överväg PCA-pump

Postoperativ omvårdnad
Patienten har en KAD i stomin som är kopplad till en urinpåse. KAD ska sitta kvar i ca tre veckor.
Patienten har fri mobilisering.

Förväntad vårdtid
Ca en vecka.

Återbesök
Tre veckor postop. Då läggs patienten in på avdelningen för att träna på kateterisering. Detta görs i samarbete med PNUT.

Revisionshistorik:

Reviderad 2014-02-01