Region Östergötland

Barnkirurgi: Mjältskador (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Mjältskador (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-240
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Mjältskador
 

Mjältskada diagnostiseras med ultraljud, CT eller MR.

Patienten har strikt sängläge i 5dagar eller, om det är lättare skada, kortare tid. Ansvarig kirurg ordinerar vad som är lämpligt.
Huvudändan på sängen får höjas ca 30 grader. Patienten ska helst ligga på rygg eller på vänster sida.
Patienten får börja mobiliseras efter ca 5 dygn och detta ska endast göras på ordination av ansvarig kirurg.
Om patienten har ordinerat sängläge och det är ett postpubertalt barn ska Innohep ges som trombosprofylax.

Patienten ska ha två stycken grova PVK. Sätt grovast möjliga PVK efter patientens förutsättningar. Två grova PVK ska finnas i två dygn. Sedan kan den ena avvecklas.

Vid ankomst till avdelningen ska akut blodstatus tas. Därefter ska blodstatus följas i tre dygn. Proverna ska alltid tas akut så att de finns till morgonronden.

VAS (eller annan smärtskattningsskala), BT och puls ska följas minst en gång per pass och detta ska registreras på ett smärtskattningsschema.
Om patienten får mer ont så ska dessa parametrar följas mer frekvent.
Om patienten får tilltagande smärta och blodstatus förändras ska ett nytt ultraljud göras.

Patientens mjälte ska EJ palperas av icke van personal!

Patienten ska svälta efter ankomst till avdelningen. Patienten svälter vanligtvis ca ett till tre dygn efter ankomst till avdelningen. Patienten ska ha dropp denna tid.
Flytkost eller annan kost ordineras av ansvarig kirurg.
Om patienten är illamående ska antiemetika ges för att minska påfrestningen på mjälten som uppstår vid kräkning.

Daglig temp x 4.

Patienten ska sköta magen var tredje dag. Om inte, ska klyx ges.
Om patienten har tarmparalys ska D-sond sättas.

Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordination. Annan smärtlindring ges efter ordination av ansvarig kirurg.
NSAID preparat är kontraindicerat vid mjältskada.

Posthospital vård
Läkningstiden efter en mjältskada är ca fyra till sex veckor. Patienten ska därför inte vara med på gympa eller liknande under dessa veckor. Koontaktidrott 6-8 veckor.

Förväntad vårdtid
1-2 dygn efter avslutat sängläge.

Återbesök
Efter ca 1 månad

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01