Region Östergötland

Barnkirurgi: NIssenplastik (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: NIssenplastik (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-242
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Nissenplastik

Indikationen för denna operation är gastroesofagal reflux. Det är ofta patienter med multihandikapp p.g.a. neurologisk sjukdom som har dessa besvär. Övre magmunnen sluter sig inte. Om dessa patienter inte opereras kan de riskera lungkomplikationer.
Indikationen för operation är att patienten har en patologisk pH- mätning i matstrupen. Denna mätning utförs på esophagus-lab.

Preoperativa förberedelser
Inskrivning dagen innan op.
Narkosbedömning
Träffar operatören kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Descutandusch x 2
PVK
Ska ha klyx kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Blogruppering, BAS-test, blodstatus och CRP ska tas.
PCA-pump ska skickas med.

Operation
Operationen innebär att patienten får ett högt medellinjesnitt på buken, från naveln och uppåt, som innebär mycket smärta för patienten.

Smärtlindring
Har PCA-pump med kontinuerligt morfin och bolusdoser i minst två till tre dygn. Patienten har även Paracetamol enligt generell ordination. Efter tre dygn ges paracetamol eller ev. OxyNorm.
Smärtlindring ordineras av operatören!

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 3.
Patienten har en ventrikelsond eller en gastrostomi som är kopplad till påse som ska hänga lågt. Slangarna ska vara öppna för att minska risk för illamående och kräkning.

Patienten har parenteral vätska enl. ordination från operatör. Patienten får inte äta eller dricka något peroralt förrän annat ordineras. Efter det att tarmrörelserna kommit igång eller att gasavgång har skett börjar man ge sondnäring i sonden, eller per os,  respektive gastrostomin enligt ett ordinerat upptrappningsschema.
Fri mobilisering i så stor utsträckning som möjligt för att undvika lungproblem. Patienten behöver dock stöd vid mobilisering för att ej belasta bukmuskulaturen. Patienten ska ha SG kontakt. Ska ha system 22 eller peepmask.

Förväntad vårdtid
3-5 dagar

Återbesök
1 månad postoperativt, sedan återbesök efter tre och sex månader, respektive ett år.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01