Region Östergötland

Barnkirurgi: Nefrectomi Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Nefrectomi Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-241
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Nefrectomi/ Heminefrectomi
 

Borttagande av hel eller halv njure p.g.a. ex. cystnjure eller dubbelnjure. Kirurgi rekommenderas om njurfunktionen är < 10%.
Utan åtgärd kan detta leda till högt blodtryck pga nedsatt njurfunktion.

Preoperativa förberedelser:
Inskrivning dagen före op.
Narkosbedömning
Träffar operatören kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Descutandusch x 2
PVK
Ska ha klyx kvällen innan eller operationsdagens morgon.
Blodgruppering, BAS-test, blodstatus och CRP ska tas.
Skicka med PCA-pump
Urinodling

Postoperativ vård
Fri mobilisering.
Har ev. ett sårdrän.
KAD (kan dras 6h efter avslutad PCA-behandling.)
Daglig temp x 4

Smärtlindring
Morfin via PCA

Förväntad vårdtid
1 vecka –10 dagar

Återbesök
1-3 mån postoperativt

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01