Region Östergötland

Allmän ped: Övervikt hos barn (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)

Dokumentnamn:
Allmän ped: Övervikt hos barn (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
allmänpediatrik, övrigt
Giltig fr o m:
2017-07-31
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchen överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping
Diarienummer:
BKC-2014-93
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2018-07-31