Region Östergötland

Barnkirurgi: PEG (Percutan endoskopisk gastrostomi) (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: PEG (Percutan endoskopisk gastrostomi) (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-243
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

PEG

Percutan endoskopisk gastrostomi.
 
(PEG är ett särskilt instrumentarium från fabrik som används för att göra en gastrostomi.) Gastrostomi är ett samlingsnamn för alla konstgjorda förbindelser mellan hud och magsäck såsom PEG, knapp och Witzel Fistel.

PEG-en sätts via gastroscopi och förs ut genom ett litet hål i bukväggen. PEG-en består av en sond vars ände är försedd med en propp. En hållare närmast huden håller sonden på plats.

Indikation
Sätts på patienter som av ett eller annat skäl ej kan nutriera sig per os.

Preoperativa förberedelser:
Inskrivning dagen före op.
Narkosbedömning
Descutandusch x 2

Postoperativ omvårdnad
PEG-en kan användas efter 6 h postoperativt.(se op journal) Vätska i PEG-en ges i stigande mängd enligt ordination. (vid första tillfället ges glukoslösning). Om PEG-en ligger i fel läge orsakar detta smärta vid sprutning av vätska. Vid misstanke; kontakta kirurg.
Patienten har en postoperativ paralys.
Ett visst läckage vid PEG-ens ingångsställe är normalt.
PEG-en ska roteras ¼ varv dagligen för att minska hudtrycket. Torka rent runt PEG-en med vatten alternativt NaCl och låt detta lufttorka. En 5x5cm kompress med ”slits” kan med fördel sitta runt PEG-en vid ingångsstället.
Irritation runt PEG-en är vanligt. Detta besvär kan minskas genom att efter tvätt smörja med fuktavvisande salva, ex Urabase. Detta kan göras redan operationsdagen.
Fri mobilisering. Snabb mobilisering är positivt med tanke på paralysen.
Patienten får inte bada de första 10 dagarna, men att duscha går bra.
Daglig temp x 4

Smärtlindring
Paracetamol i fulldos enligt vikt

Förväntad vårdtid
2-3 dygn

Återbesök
8-12 veckor postoperativt för byte till knapp i narkos. Patienten läggs då åter in på avdelningen eller handläggs på barnsmärtenheten. Se preoperativa förberedelser ovan.

KNAPP

En knapp har en kuff som är fylls med sterilt vatten. Även en knapp ska dagligen roteras ¼ varv varje dag för att minska hudtrycket.

Om knappen åker ut gör så här:
Sätt dit en ny knapp i samma storlek alternativt en silikonkateter i motsvarande storlek. Kuffa med sterilt vatten. Om en silikonkateter används är det viktigt att efter kuffningen lyfta upp kateterna tills kuffen tar emot. Markera därefter buknivån på katetern. Detta måste göras för att det ska gå att identifiera att katetern ligger i rätt läge. Eftersom katetern är längre än en knapp kan denna via peristaltiken matas framåt och hamna i duodenum/jejunum (=tunntarmen).

Om gastrostomin är mindre än 6 veckor gammal ska kirurg tillkallas för att säkerställa att allt ser tillfredsställande ut. Om däremot gastrostomin är äldre räcker det att vidtala kirurgen i samband med nästa rond.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01