Region Östergötland

Barn-KK: POX-screening av nyfödda på BB (Barn- och ungdomsklinikerna)

Dokumentnamn:
Barn-KK: POX-screening av nyfödda på BB (Barn- och ungdomsklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Nyföddhet,Barn/KK
Giltig fr o m:
2019-10-07
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna, Medarbetare inom Kvinnoklinikerna
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Thomas Abrahamsson överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Godkänd av:
Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2011-03-23
Reviderat 2013-06-23
Reviderat 2019-10-07